Książka Leczenia Zwierząt w Weter.plNajważniejszy dokument w praktyce weterynaryjnej, to książka leczenia zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Wraz z dokumentacją obrotu detalicznego stanowi trzon spełnienia biurokratycznych formalności podczas okresowych kontroli przeprowadzanych przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Każda czynność powiązana z lekami weterynaryjnymi wykonywana przez lekarza weterynarii powinna mieć swoje odzwierciedlenie w książce leczenia. Jak zapewne można się domyślać, dokumentowanie swojej pracy zabiera istotną część czasu jaki wetarynarz spędza każdego dnia.

Podczas kontroli weterynaryjnej niemal zawsze inspektor weryfikuje zawartość książki leczenia.

Chcąc sprostać potrzebom lekarzy weterynarii jakim jest zapewne spędzienie jak najmniejszej ilości czasu przed biurkiem, natomiast jak największej ilości czasu na leczeniu zwierząt stworzyliśmy program komputerowy Weter.pl, któremu przyświeca jeden cel: prostota i szybkość w działaniu.

Weter umożliwia wypełnieni karty leczenia w czasie krótszym niż 20 sekund, zobacz demonstrację na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6aWPDHudi0Y.

Twój czas spędzony przy uzupełnianiu dokumentacji skraca się do minimum.

W programie możesz automatycznie lub ręcznie dobrać serie leków jakie zastosowałeś w trakcie wizyty.

Pragram Weter uniemożliwia wprowadzonych niespójnych danych, nawet wtedy gdy uzupełniasz karty sprzed wielu tygodniu lub miesięcy.

Przykładowy formularz wypenienia karty leczenia - krok 1
Przykładowy formularz wypenienia karty leczenia - krok 2
Przykładowy formularz wypenienia karty leczenia - krok 3
Przykładowy wydruk karty leczenia
Lista kart leczenia, zwierzęta towarzyszące lub gospodarskie